CEFE 2017

„Veľmi pekná konferencia na krásnom a pokojnom mieste s množstvom zahraničných rečníkov“.
„Dobrá príležitosť pre rozvoj vedeckých vzťahov“.
„Miesto, kde sa kultúra a veda prelínajú.“


Aj týmito slovami opísali účastníci v poradí II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Central Europen Conference in Finance and Economics - CEFE 2017, ktorú v dňoch 20.-21. 09. 2017 organizovala Ekonomická fakulta TUKE v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia v Herľanoch.

Konferencia, organizovaná v rámci osláv 25. výročia Ekonomickej fakulty poskytla účastníkom priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra aktuálnych problémov z oblasti financií, ekonómie a regionálnych vied a súčasne im umožnila osláviť štvrťstoročie Ekonomickej fakulty v jedinečnom a pokojnom prostredí svetového unikátu, Gejzíru Herľany. II. ročník bol výnimočný bohatou účasťou významných zahraničných odborníkov akademického, politického i verejného života. Počas dvoch dní sa stretlo viac ako 110 účastníkov, a to z Čiech, Poľska, Talianska, Nemecka, Turecka, či dokonca Maroka a Srbska, Ukrajiny, Rumunska, Francúzska, ako aj Slovenska.

Po otvorení konferencie príhovorom doc. Michala Šoltésa, PhD. dekana EkF, vystúpili v rámci doobedňajšieho plenárneho zasadnutia, ktoré viedla prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj doc. Marianna Siničáková, PhD., zahraniční hostia: prof. Dr. Alessandro Figus (Taliansko), prof. Mgr. Martin Kahanec, PhD., M.A. (Maďarsko), doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. (Česko), assoc. prof. Ihsan Cemil Demir, PhD. (Turecko) a prof. Dr. Srdjan Redzepagic (France). Vystúpenia pozvaných hostí podnietili bohatú diskusiu k viacerým problémom, ktoré sa stali predmetom rozpravy medzi účastníkmi konferencie aj v poobedňajších rokovaniach v sekciách. Sekcie vedené erudovanými odborníkmi umožnili účastníkom diskutovať aktuálne témy z oblasti (1) ekonomických problémov a verejných financií, (2) financií a investovania, (3) podniku, podnikania a start-upov a z oblasti špeciálnej témy (4) manažment zdravotnej starostlivosti.Významnou súčasťou konferencie bola súťažná sekcia Mladých vedcov, ktorá bola určená pre študentov doktorandského štúdia a vytvorila priestor pre prezentáciu aktuálnych výskumov domácich i zahraničných študentom. Zároveň im umožnila výmenu znalostí a nápadov na budúci výskum a diskusiu výsledkov so skúsenými výskumnými pracovníkmi na medzinárodnej úrovni. Zároveň sekcia ponúkla doktorandom špeciálnu výhodu v podobe peňažnej odmeny pre tri najlepšie prezentácie príspevkov. Hodnotiaca komisia, ktorej predsedom bol doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD., bola tvorená najmä zahraničnými odborníkmi. Komisia udelila nasledovné ocenenia: Ing. Ľubici Štiblárovej (EkF TUKE) za prvé miesto, Ing. Lenke Senderákovej (EkF TUKE) za druhé miesto a spoluautorkám Ing. Martine Bednářovej a Ing. Agáte Markovej (VŠE, Praha) za tretie miesto. Ocenené príspevky boli slávnostne vyhodnotené na začiatku spoločenského večera konferencie. Autorom víťazných príspevkov srdečne blahoželáme.Výnimočným v rámci konferencie bol aj spoločenský večer, ktorý sa niesol v znamení osláv 25. výročia Ekonomickej fakulty. Konferenčný večer bol nezabudnuteľným zážitkom vďaka dobrému jedlu, ľudovej hudbe a vystúpeniu folklórneho súboru Raslavičan z Raslavíc, ktorý roztancoval všetkých účastníkov konferencie. „Čerešničkou na torte“ sa stal Herliansky gejzír, ktorého erupcia v čase medzi 21:45 a 22:00 hod. podnietila všetkých účastníkov konferencie opustiť rozbehnutú zábavu a užiť si tento jedinečný prírodný úkaz zvečnený spoločnou fotografiou.

Vďaka pozitívnej spätnej väzbe účastníkov konferencie možno II. ročník konferencie CEFE 2017 považovať za úspešný. Možno konštatovať, že bola prínosom i inšpiráciou, miestom pre vznik nových vedeckých partnerstiev i priateľstiev. Veríme, že nasledujúci ročník konferencie CEFE organizovaný Ekonomickou fakultou TUKE prekoná úspech predchádzajúcich ročníkov.


Autor: Ing. Lucia Mihóková, PhD.
Zdroj: HALO TUKE: Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach, 2-2017/2018, online: http://web.tuke.sk/sipc/Halo/december2017/TUKE_HaloTU_december_web.pdf

CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk