CEFE 2017

Organizačný výbor konferencie CEFE 2018

Predseda
doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD.
Členovia organizačného výboru konferencie
Ing. Lucia MIHÓKOVÁ, PhD.Ing. Veronika PULIKOVÁ
Mgr. Adela SZALAYOVÁIng. Michal KOČIŠ
Ing. Monika HARČÁRIKOVÁ, PhD.Ing. Slavomíra MARTINKOVÁ, PhD.
Ing. Manuela RAISOVÁ, PhD.
CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk