CEFE 2017

Organizačný výbor konferencie CEFE 2017 sa podieľa na plánovaní a realizácii konferencie a zabezpečuje komunikáciu s jej domácimi i zahraničnými participantmi. Organizačný výbor pracuje v zložení:
Predseda
doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD. MBA.
Členovia organizačného výboru konferencie
doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD.Ing. Lucia MIHÓKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD.Ing. Radovan DRÁB, PhD.
Ing. Michal KOČIŠMgr. Adela SZALAYOVÁ
Ing. Slavomíra MARTINKOVÁ
CEFE 2015

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee
Contact email: conference.ekf@tuke.sk
Contact phone: +421 55 602 3267