CEFE 2017

Registračné poplatky konferencie CEFE 2017 sú nasledovné:

Regulárny registračný poplatok

Konferenčný poplatok*200 €
Poplatok za sprievodnú osobu (doprovod)**100 €
*Konferenčný poplatok zahŕňa konferenčný zborník, ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.
**Poplatok za sprievodnú osobu, čo predstavuje osobu bez príspevku (alebo druhého a ďalšieho spoluautora príspevku), zahŕňa ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.


Registračný poplatok pre študentov doktorandského štúdia
Poplatok pre študenta doktorandského štúdia*100 €
*Poplatok zahŕňa konferenčný zborník, ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.

Zaplatený konferenčný poplatok sa v prípade neúčasti nebude vracať späť. Na konferencii je však možná účasť náhradníka.

Platby pre SR:
Číslo účtu:7000151417/8180
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Swift (BIC):SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:2017
Účel platby:ID, Meno a Priezvisko, Organizácia

Medzinárodné platby:
Názov banky:Statna pokladnica
Adresa pobočky:Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Číslo účtu:7000151417/8180
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Swift (BIC):SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:2017
Účel platby:ID, Meno a Priezvisko, Organizácia

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok a informácií ohľadom konferencie CEFE 2017 prosím kontaktovať organizačný výbor CEFE 2017.

CEFE 2015

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee
Contact email: conference.ekf@tuke.sk
Contact phone: +421 55 602 3267