CEFE 2017

Registračné poplatky konferencie CEFE 2018 sú nasledovné:

Regulárny registračný poplatok

Konferenčný poplatok (bez ubytovania)150 €
Konferenčný poplatok s ubytovaním a s raňajkami1 x noc190 €
2 x noc230 €
Konferenčný poplatok zahŕňa konferenčný zborník, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.


Registračný poplatok pre študentov doktorandského štúdia
Konferenčný poplatok (bez ubytovania)100 €
Konferenčný poplatok s ubytovaním a s raňajkami1 x noc140 €
2 x noc180 €
Poplatok zahŕňa konferenčný zborník, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.

Zaplatený konferenčný poplatok sa v prípade neúčasti nebude vracať späť. Na konferencii je však možná účasť náhradníka.

Platby pre SR:
Číslo účtu:7000151417/8180
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Swift (BIC):SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:2017
Účel platby:ID, Meno a Priezvisko, Organizácia

Medzinárodné platby:
Názov banky:Statna pokladnica
Majiteľ účtu:Technická univerzita
Adresa pobočky:Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Číslo účtu:7000151417/8180
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Swift (BIC):SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:2017
Účel platby:ID, Meno a Priezvisko, Organizácia

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok a informácií ohľadom konferencie CEFE 2018 prosím kontaktovať organizačný výbor CEFE 2018.

CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk