CEFE 2017

CEFE 2018

Medzinárodná konferencia CEFE 2018 Ekonomickej fakulty TUKE

III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Central Europen Conference in Finance and Economics - CEFE 2018 sa uskutočnil v dňoch 04. – 05. septembra 2018 v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia TUKE v Herľanoch pod vedením dekana Ekonomickej fakulty TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD.

Zborník 2018 Galéria 2018 Čítať ďalej...


CEFE 2017

„Veľmi pekná konferencia na krásnom a pokojnom mieste s množstvom zahraničných rečníkov“.
„Dobrá príležitosť pre rozvoj vedeckých vzťahov“.
„Miesto, kde sa kultúra a veda prelínajú.“

Aj týmito slovami opísali účastníci v poradí II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Central Europen Conference in Finance and Economics - CEFE 2017, ktorú v dňoch 20.-21.09.2017 organizovala Ekonomická fakulta TUKE v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia v Herľanoch.

Konferencia, organizovaná v rámci osláv 25. výročia Ekonomickej fakulty poskytla účastníkom priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra aktuálnych problémov z oblasti financií, ekonómie a regionálnych vied a súčasne im umožnila osláviť štvrťstoročie Ekonomickej fakulty v jedinečnom a pokojnom prostredí svetového unikátu, Gejzíru Herľany. II. ročník bol výnimočný bohatou účasťou významných zahraničných odborníkov akademického, politického i verejného života. Počas dvoch dní sa stretlo viac ako 110 účastníkov, a to z Čiech, Poľska, Talianska, Nemecka, Turecka, či dokonca Maroka a Srbska, Ukrajiny, Rumunska, Francúzska, ako aj Slovenska.

Zborník 2017 Galéria 2017 Čítať ďalej...


CEFE 2015

„Inšpirovať, Informovať, Aktivovať“. V duchu troch základných cieľov sa niesla 1. Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Central Europen Conference in Finance and Economics - CEFE 2015, ktorú v dňoch 30.09.–01.10.2015 organizovala Ekonomická fakulta TUKE v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia v Herľanoch.

Konferencia poskytla výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a mnohým odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra tak teoretických, ako aj praktických aktuálnych problémov, súčasných trendov aj budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín v rámci Európskej únie.

Zborník 2015 Galéria 2015 Čítať ďalej...CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk