CEFE 2017
Program konferencie CEFE 2018
UTOROK 04. september 2018
08:15 - 08:55Registrácia účastníkov
09:00 - 12:30Otvorenie konferencie
Plenárne zasadnutie
12:30 - 14:00Obed
14:00 - 18:00Rokovanie v sekciách (vrátane prestávky a občerstvenie)
19:00Spoločenský večer
Závery z konferenčného dňa
Vyhodnotenie sekcie Mladí vedci

Program KONFERENČNÝCH SEKCIÍ bude upresnený po 20. auguste 2018


CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk