CEFE 2017

Vedecký výbor konferencie CEFE 2017 združuje nielen významné osobnosti akademickej i vedeckej komunity z prostredia národných i zahraničných univerzít, vedeckých inštitúcií a združení, ale aj popredné osobnosti spoločenského a politického života.

Predseda
doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD.
Ekonomická fakulta TUKE, Košice, Slovensko
Podpredseda
doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA.
Ekonomická fakulta TUKE, Košice, Slovensko
Predseda sekcie Mladí vedci_CEFE 2017
prof. RNDr. Vincent ŠOLTÉS, CSc.
Ekonomická fakulta TUKE, Košice, Slovensko

Členovia vedeckého výboru konferencie
prof. Dr. Stefan DANIEL, Petru Maior University,
Targu Mures, Rumunsko
prof. Ing. Juraj SIPKO, PhD., MBA., Ekonomický ústav SAV,
Bratislava, Slovensko
prof. Dr. Alessandro FIGUS, Campus Link University,
Rím, Taliansko
prof. Ing. Jaroslav BELÁS, PhD., Univerzita Tomáše Bati,
Zlín, Česko
prof. Patrick MUSSO, University of Nice Sophia Antipolis,
Nice, Francúzsko
prof. Ing. Tomáš KLIEŠTIK, PhD., Žilinská univerzita,
Žilina, Slovensko
prof. Mgr. Martin KAHANEC, PhD., M.A., Central European University in Budapest, Maďarskoprof. Dr. Martin UŽÍK, Berlin Institute of Finance, Innovation and Digitalization e.V., Nemecko
prof. Ing. Jiří POLÁCH, CSc., Vysoká škola podnikání, a.s.,
Ostrava, Česko
prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc., Vysoká škola báňská-TU Ostrava,
Ostrava, Czech Republic
prof. Ing. Lumír KULHÁNEK, CSc., Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Českoprof. Dr. Dejan ERIC, Belgrade Banking Academy,
Belehrad, Srbsko
prof. Ing. Tomáš SABOL, CSc., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
prof. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ, Košice, Slovensko
prof. Ing. Vladimír GAZDA, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
Assoc. prof. İhsan Cemil DEMİR, Afyonkarahisar Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turecko
Assoc. prof. Anna TYKHONENKO, PhD., University of Nice Sophia Antipolis, Francúzsko doc. Mgr. Grzegorz MICHALSKI, PhD., Wroclaw University of Economics, Poľsko
doc. Vladimír ROGALEWICZ, CSc., Fakulta biomedicínského inžinýrství ČVUT v Praze, Česko
doc. Ing. Radoslav DELINA, PhD. , Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
PhDr. Miroslav BARTÁK, PhD., Fakulta sociálno ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, Česko
doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
doc. Ing. Martina HALÁSKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Česko
doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
doc. Ing. Rajmund MIRDALA, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta TUKE, Košice, Slovensko
doc. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
doc. MUDr. Marek ŠOLTÉS, PhD., I. chirurgická klinika UPJŠ v Košiciach, Slovensko
doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD.,Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
doc. Ing. Kristína KOČIŠOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
doc. Ing. MVDr. Ján BULECA, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
Ing. Aleksandr KLJUČNIKOV, PhD., Paneurópska vysoká škola
Bratislava, Slovensko
Dr. Laurent DALMAS, University of Versailles St-Quentin-En-Yvelines, Paríž, Francúzsko Dr. Nadia CIPULLO, Campus Link University,
Rím, Taliansko
RNDr. Libuša RÉVESZOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
Ing. Mária MIŠÁNKOVÁ, PhD., Žilinská univerzita,
Žilina, Slovensko
Mgr. Gabriela SOPKOVÁ, PhD., Ekonomická univerzita,
Bratislava, Slovensko
Ing. Ladislav DRABIK, PhD., MBA., CASSPOS, a.s.,
Košice, Slovensko
Martin SMATANA, MSc., Ministerstvo zdravotníctva SR, IZP,
Bratislava, Slovensko
Ing. Dana PAĽOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta TUKE,
Košice, Slovensko
CEFE 2015

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee
Contact email: conference.ekf@tuke.sk
Contact phone: +421 55 602 3267